Dalam Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap semester yang berjalan bagi mahasiswa Akademi Teknologi Industri Padang mengikuti ujian harus mematuhi tata tertib / aturan yang berlaku sebagai berikut :

  1. Ujian hanya dapat diikuti  oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta ujian yang diterbitkan oleh akademi (SIAA)
  2. Selama Mengikuti ujian peserta ujian berpakaian kemeja  / blues berwarna putih polos dan celana / rok berwarna gelap
  3. Peserta Ujian Mengikuti Ujian Menurut Jadual pada mata kuliahnya masing masing
  4. Selama mengikuti ujian peserta ujian tidak dibolehkan menghidupkan alat komunikasi (Handphone dan Sejenisnya)
  5. Peserta ujian harus mempersiapkan alat tulis keperluan ujian, termasuk kalkulator jika ujian menggunakan kalkulator, tidak dibenarkan pinjam meminjam alat tulis dan perangkat lainnya selama ujian berlangsung
  6. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib ini , pengawas berhak mengeluarkan dari ruang ujian, dan ujian yang bersangkutan dinyatakan selesai